Huishoudelijk reglement van Urban Gym Almere (Nicole de Haan)

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement heeft betrekking op de ruimte en lokatie die door Urban Gym Almere als werklocatie wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de diensten zoals is overeengekomen met Urban Gym Almere. Leden van Urban Gym Almere zijn te gast op de werklocatie en hebben de plicht zich te gedragen en te handelen volgens het huishoudelijk reglement van de werklokatie. Kijk hiervoor op de website van de werklocatie. Hieronder het huishoudelijk reglement zoals dat geldt voor Urban Gym Almere.

1. Machtiging
Het abonnementsbedrag is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van Urban Gym Almere of in contanten /is overhandigd en de client hiervoor een schriftelijk bewijs van heeft mogen ontvangen.

2. Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Urban Gym Almere gebruikt.

3. Kleding voorschriften
De client is verplicht in de sportruimtes correcte sportkleding te dragen zoals die gelden volgens de werklocatie van Urban Gym Almere.

4. Hygiëne
De Consument is verplicht zich te houden aan de regels die gelden volgens de werklocatie van Urban Gym Almere.

5. Overlast
Het is verboden om drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in of om de sportschool. Het is niet toegestaan om je vingerscan te gebruiken voor de toegang van iemand anders. Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt de materialen en stoort andere leden. Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt de overeenkomst per direct opgezegd zonder enige vorm van restitutie van het abonnementsbedrag. Telefoongebruik in de trainingsruimten is beperkt toegestaan. Ook dien je gewichten en andere trainingsmaterialen na gebruik of training steeds op te bergen op de daarvoor bestemde plaatsen. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van de werklokatie te houden. Het is niet toegestaan consumpties van buiten het centrum mee te nemen met uitzondering van een bidon. Gebruik de lockers om je spullen op te bergen. Er mogen geen jassen tassen en dergelijke worden meegenomen naar de trainingsruimtes.

6. Minimale leeftijd
De minimale leeftijd om gebruik te kunnen/mogen maken van de diensten van Urban Gym Almere is 18 jaar.

7. Openingstijden
Je kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten bij een geldige overeenkomst met Urban Gym Almere of de werklocatie binnen de door de werklocatie gestelde openingstijden via de vingerscancontrole. Zowel Urban Gym Almere als de werklokatie is ten allen tijden gerechtig de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

11. Gedrag
Indien de client zich zodanig gedraagt dat van Urban Gym Almere en/of de Directie van de werklocatie redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap/overeenkomst continueert, behoudt Urban Gym Almere en de Directie van de werklocatie zich het recht voor om het lidmaatschap/overeenkomst van de client met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder restitutie van het overeengekomen termijn/overeenkomen bedrag.

12. Overtreding
Urban Gym Almere behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet(volledig)naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de diensten zoals overeengekomen met Urban Gym Almere per direct te beëindigen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

13.Overige bepalingen
In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement van Urban Gym Almere en de werklocatie niet voorziet is de beslissing van Urban Gym Almere bindend.

14. Overeenkomst
Je verklaart door ondertekening van je overeenkomst de inhoud van de algemene voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van Urban Gym Almere en de werklocatie te kennen en deze na te zullen leven.

ABC

Urban Gym Almere Opening 16

Urban Gym Almere

Hopperzuigerstraat 37-39, 1333 HM Almere

T: 06-48117958

E:

recensies

Partners

Wij werken nauw samen met onderstaande partners.

  • Simone's EverydayHealthy 
  • Simone's Kitchen 
  • Stichting broodje Hagelslag
  • Almere Deze Week